Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Lilith (2016)Monodrama by Iossif Valette | Poetry by Joumana Haddad | Marilena Chrisohoidi, soprano

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου